Slide thumbnail

Aradas

O Bargo

Pardaces de Abaixo

Pardaces de Arriba

A Peregrina

Sarela de Arriba

Monte da Vila

O Queiroal

A PEREGRINA

Superficie

8.85 km2

e un perímetro de 14.88 km

Poboación

Segundo o INE en 2021

566 habitantes

Distancia á Catedral

En coche: 5,4 kms – 13 minutos

Camiñando: 5 kms – 1 hora

Festas

San Roque (Agosto)

Santísimo Sacramento (Agosto)

Situación

A uns 5 km ao Noroeste do núcleo urbano atópase a parroquia da Peregrina. Limita ao Leste con San Caetano, ao Sur con Vista Alegre, ao Oeste con Figueiras e Fecha e ao Norte con Grixoa.

A súa xurisdición relixiosa é o Arciprestazgo do Xiro da Cidade e a diócese de Santiago.

Ten unha extensión de 8,85 km2 e un perímetro de 14,88 km no que se sitúan as aldeas de Aradas, O Bargo, Pardaces de Abaixo, Pardaces de Arriba, A Peregrina, Sarela de Arriba, Monte da Vila e O Queiroal. O campo da festa ocupa 5.388 m2.

A parroquia está bañada polos ríos Sarela e Gatofero. A altitude media da Peregrina é duns 300 m, rexistrando a súa altitude máxima no monte Alto da Granxa con 348 m. A altitude a nivel do mar con 260 m é similar á do resto do municipio.

A poboación da Peregrina conta con 566 habitantes, dos cales 281 son homes e 285 mulleres segundo os datos do INE en 2021. A maior parte da poboación reúnese na aldea de Monte da Vila, sendo a aldea de Pardaces de Arriba a máis baleira con 19 residentes.

Está comunicado por unha estrada local e a C-545 que pasa por Santiago – Baio.

Distancias desde Santa María da Peregrina ata a Catedral:

  • Coche: 5,4 km – 13 minutos
  • Camiñando: 5 km – 1 hora
  • Bicicleta: 5,2 km – 18 minutos

Hemeroteca

1896El Eco de SantiagoEn el mes de septiembre, se anuncia la fiesta de la romería de la Peregrina
1901El Eco de SantiagoSe autoriza un crédito de 500 pesetas para la reconstrucción del lugar de la Peregrina y reparación del puente de dicho punto.
1902El Eco de SantiagoTendrá lugar en el santuario de La Peregrina, la renombrada fiesta anual de este nombre. Por la mañana saldrá la Virgen en Rosario desde Casas Reales a la citada iglesia, celebrándose luego misa solemne con sermón y procesión.
1903El Eco de SantiagoSe procede por Administración municipal a la obra de: tubería de la fuente del lugar de la Peregrina.

Patrimonio e que ver

O patrimonio da Peregrina é amplo e variado, case todo está protexido e localizado polo PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal). Este divídese no de carácter relixioso e eclesiástico e no patrimonio de carácter laico ou civil.

Entre os primeiros destaca o conxunto parroquial composto pola igrexa e o próximo cruceiro de pedra.

A igrexa parroquial de Santa María de La Peregrina, erixida en 1795 en estilo barroco de tendencia clasicista, presenta pranta de cruz latina cun ciborio octogonal no cruceiro. A fachada, de estilo barroco tardío, é de cachotería de granito e o resto de cachotería cuberta e pintada de branco. Está flanqueado por dúas grandes pilastras que enmarcan a porta alintelada, sobre a cal hai un gran oco rectangular cunha cruz labrada. Sobre esta estrutura hai un gran frontón semicircular cunha hornacina coa imaxe da Virxe Peregrina. No frontón arranca a base do campanario, construído en tres corpos. O primeiro ten base cadrada con ventás de arco de medio punto, cornixa voada e acabado pináculo nas catro esquinas, neste están as campás. O segundo corpo, de pranta octogonal con ocos rematados en arcos de medio punto en catro das súas caras, sostén unha pequena cúpula con artesonados e un pináculo con cruz de ferro forxado.

A cuberta é a dúas augas e cuberta con tella do país, no lateral hai unha escaleira de dúas pezas para acceder ao interior dunha casa pareada. O recinto da igrexa está amurallado e rodeado polo cemiterio, o campo das festas, unha carballeira, un palco de música e unha cruz de pedra.

A cruz da Igrexa é de tipo cruz. Posúe unha plataforma de tres chanzos con base cuadrangular con bordos superiores rebaixados. O varal comeza en forma cuadrangular para facerse octogonal e remata no capitel cunha plataforma que sostén unha cruz con brazos cilíndricos.

Outros cruceiros da parroquia son o Cruceiro de Bargo, de varal octogonal e capitel en forma de tronco piramidal con cruz lisa. E o Cruceiro de Arados (1892) de tipo cruz, de varal cilíndrico e cruz lisa. Foi cedida pola familia propietaria ao Concello de Santiago. Tamén están o Cruceiro de Pardaces de Arriba e o Cruceiro de O Pardal.

O patrimonio menos relixioso tradúcese na existencia de elementos construtivos como muíños, pontes ou lavadoiros, pero tamén en representacións prehistóricas.

Preto da igrexa está o palco da música de 1928. O escenario ten pranta octogonal e acceso por unha escaleira de sete chanzos. A base é de cachotería angular de granito e o corpo do muro remata nunha cornixa voada. Hai unha varanda perimetral de ferro para evitar caídas.

A Peregrina conta con varios muíños como o de Sarela de Arriba á beira do río Sarela e o de Bargo á beira do río Gatofero, xunto con outro sen nome. Tamén hai moitas fontes e lavadoiros como a Fonte do Bargo (1965) e a fonte e lavadoiro da Peregrina (1933) nun lado do río Sarela, restaurado en 2012; a de Aradas (1908) nun cruce de camiños baixo rasante; e a de Pardaces de Abaixo (1928) construída en granito, ferro, barro, cemento e formigón.

Nos dous ríos que atravesan a parroquia destacan as dúas pontes que os salvan. A ponte de Sarela de Arriba sobre o río Sarela, restaurada en 2012, e a ponte de Gatofero sobre o río do mesmo nome. Trátase dunha ponte sinxela cun só arco atravesado polo Camiño Real, ademáis, neste rego tamén se sitúa o límite do Xiro da Cidade.

En canto á representación de elementos prehistóricos, destaca a existencia do Alto da Croa, catalogado como Castro da Idade do Bronce. Tamén chamada Coroa do Bargo ou Alto do Castro, está formada por un único recinto rodeado por unha liña de defensas formada por un terraplén e un burato.

Elementos patrimoniais catalogados

ENTIDAD,C,250LonxitudeLatitude
Conxunto Parroquial de Santa María da Peregrina42.9223-8.5530
Igrexa de Santa María de A Peregrina42.9225-8.5534
Cruceiro en Bargo (A Peregrina)42.9312-8.5552
Cruceiro no conxunto parroquial de A Peregrina42.9222-8.5533
Cruceiro de Aradas42.9208-8.5608
Cruceiro de Pardaces de Arriba42.9150-8.5618
Cruceiro de O Queiroal42.9113-8.5517
Ponte en Bargo (A Peregrina)42.9321-8.5567
Pontella en Sarela de Arriba (A Peregrina)42.9208-8.5523
Ponte na Peregrina42.9206-8.5530
Pardaces de Abaixo (A Peregrina)42.9127-8.5598
Conxunto en Sarela de Arriba (A Peregrina)42.9201-8.5521
Lavadoiro en Sarela de Arriba (A Peregrina)42.9210-8.5522
Fonte en Sarela de Arriba (A Peregrina)42.9210-8.5523
Muíño de Bargo (A Peregrina)42.9311-8.5576
Muíño en Sarela de Arriba (A Peregrina)42.9290-8.5523
Mámoa nº 1 A Granxa (O Maxistral)42.9276-8.5762
Mámoa nº 2 A Granxa (O Maxistral)42.9264-8.5775
Mámoa de Vrins42.9223-8.5753
Mámoa nº 1 de Arriba das Pedras42.9263-8.5436
Mámoa nº 2 de Arriba das Pedras42.9249-8.5482
Mámoa nº 1 do Monte da Peregrina42.9263-8.5436
Mámoa nº 1 das Antas de San Miguel42.9263-8.5436
Mámoa nº 2 das Antas de San Miguel42.9261-8.5471
Mámoa nº 3 das Antas de San Miguel42.9260-8.5476
A Medorra das Pedras Negras (Asadas)42.9165-8.5657
Alto da Croa / Alto do Castro (O Bargo)42.9320-8.5497
Mámoa nº1 da Canteira (Miramontes)42.9250-8.5676
Mámoa nº 2 da Canteira (Miramontes)42.9241-8.5679
Mámoa nº 3 da Canteira (Miramontes)42.9246-8.5682
Mámoa nº 4 da Canteira (Miramontes)42.9247-8.5679

Sabías que…

O Camiño Real forma parte dun dos sete itinerarios tradicionais medievais polos que se chegou a Compostela? En concreto, o camiño que entraba pola Sub Fratribus ou Porta de San Francisco, e que comunicaba a cidade coa comarca de Bergantiños.

Asociacións

Asociación de veciños “Río Sarela Da Peregrina“

(Lugar de Aradas, 21 15898)