Slide thumbnail

A Eirexe

Insuas

Insuas

Lobra

Quintáns

Verdía de Arriba

Estación de Verdía

Verdía de Abaixo

Vilar de Outeiro

VERDÍA

Superficie

 6 km2  

e un perímetro de 12.97km

Poboación

Segundo o INE en 2021

301 habitantes

Distancia á Catedral

En coche: 11,2 kms – 19 minutos

Camiñando: 9,9 kms – 2 horas  

Festas

Santa Mariña e Virxe do Carmen (Xullo)

Situación

A uns 10 km ao norte do casco urbano atópase a parroquia de Santa Mariña de Verdía. Está ligado ao Norte coa parroquia de Busto e o Concello de Trazo, ao Oeste con Grixoa, ao Sur con San Caetano e ao Leste con Nemenzo.

A nivel relixioso, pertence ao Arciprestazgo de Bama e á Diócese de Santiago.

A parroquia ten unha extensión de 6 km2 e un perímetro de 12,97 km que se divide nas aldeas da Eirexe, Insuas, Lobra, Quintáns, Verdía de Arriba, Verdía de Abaixo, Estación de Verdía e Vilar de Outeiro. O campo da festa esténdese por 2.098 m2.

Está bañada polo río Tambre e rexistra a súa altitude máxima no monte Casanova de 312 m, mantendo a parroquia unha media de 300 m e 260 m sobre o nivel do mar.

Segundo os datos do INE en 2021, a poboación de Verdía resúmese en 301 habitantes, dos cales 164 son mulleres e 137 homes. Dita poboación concéntrase principalmente na aldea de Estación, sendo a menos habitada a de Insuas con 14 habitantes.

As comunicacións con esta parroquia son por estrada local. Antigamente pasaba o ferrocarril Coruña-Tui-Portugal.

Distancias de Santa María de Verdía  á Catedral:

  • Coche: 11,2 kms – 19 minutos
  • Camiñando: 9,9 kms – 2 horas
  • Bicicleta: 10,2 kms – 40 minutos

Hemeroteca

1908La Voz de GaliciaLos días 18 y 19 de julio habrá romería en Santa María de Verdía, Enfesta.
1924El Eco de SantiagoOrdénase al alcalde de Enfesta el envío a la inspección de la primera zona de los expedientes para creación de escuela en la parroquia de Verdía.
1925El Eco de SantiagoSe publica real orden considerando creada con carácter definitivo la escuela de Santa María de Verdía, en Enfesta.
1926La Voz de GaliciaDesciende después el ferrocarril a lo largo del valle por donde corre el río Lengüelle, bajando con pendientes suaves y en este valle se emplazan las estaciones de Londoño, Ordenes-Pontraga, Castedo y Berreo. Esta estación se sitúa entre las proximidades del río Tambre que se cruza por medio de un puente de fábrica que va contiguo a la confluencia del Lengüelle, luego la línea al collado de Busto para descender hasta la estación de Verdía situada también en las márgenes del Tambre
1983Hoja Oficial del lunesHistoria: “Cuando me metí en el tren mañanero que parte hacia la Coruña, coincidí en un apartamento con un grupo de personas adormitadas. Y mientras el convoy se iba deslizando por entre los trigales de Verdía,

Patrimonio e que ver

Verdía conta cun patrimonio variado, boa parte do cal está protexido e localizado polo PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal). Pódese dividir entre os de patrón eclesiástico e os de tipo civil.

Entre os primeiros destaca o conxunto parroquial de Santa Mariña de Verdía e o seu cruceiro de pedra.

Dentro dun recinto amurallado atópase a Igrexa de Santa María de Verdía, de estilo románico, que presenta pranta rectangular con ábsida e sancristía.

Construída por primeira vez no século XII, conserva no muro norte da ábsida un arco triunfal románico e tres ménsulas (pedra que sobresae do muro para apoiar unha viga nun extremo, unha campá, unha solaina, unha cornixa, un balcón etc., ás veces decorado con figuras humanas, animais, vexetais ou xeométricas), no interior da sancristía. A fachada e o corpo datan do século XVIII e son de estilo barroco tardío, con dúas pilastras nos extremos chafránados nos vértices, que sosteñen a cornixa do triángulo da coroa. Sobre ela érguese o dobre campanario rematado en triángulo e coroado cunha cruz.

Acompaña ao conxunto o Cruceiro da Igrexa, de tipo cruz, con tres chanzos e mesa anexa. O varal é octogonal e está coroado por un capitel adornado con molduras e unha cruz sinxela.

Os monumentos civís tradúcense na existencia de dúas mámoas, unha casa de interese e outros elementos interesantes como o muíño de Vilar de Outeiro que recolle a auga coa canle na parede.

Tamén é de interese a estación de tren de Berdía. Construída nalgún momento do século XX, trátase dun simple apeadeiro que estaba situado no antigo trazado da liña que unía Zamora e A Coruña, hoxe desaparecida por este trazado. O edificio conta cun pórtico sostido por columnas que servirían de abrigadoiro aos pasaxeiros. Un pequeno balcón na fachada principal e revocado con ocos en pedra.

Elementos patrimoniais catalogados

ENTIDAD,C,250LonxitudeLatitude
Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Verdía (A Eirexe)42.9546-8.5104
Cruceiro no conxunto parroquial de Verdía na Eirexe42.9542-8.5072
Estación de Verdía42.9546-8.5104
Vivenda en A Eirexe (Verdía)42.9543-8.5062
Muíño en Vilar de Outeiro (Verdía)42.9492-8.5186
Mámoa nº 2 do Monte da Costa Negra (Lobra)42.9460-8.4942
Mámoa nº 3 do Monte da Costa Negra (Lobra)42.9411-8.4946

Sabías que…

No ano 2004 alugouse ao municipio a estación de Berdía pero, sen actividade dende 2013, en 2016 volveu a ADIF por impago dun aluguer “simbólico”?

Asociaciones

Asociación de veciños “Santa María De Verdía”

(Lugar da Estación CP 15884)